Wysoka jakość produktów

Urządzenia w wykonaniu morskim, off-shore i do instalacji przemysłowych

.

Newsletter_Zima_2021.jpg

Newsletter zimowy - IV kwartał 2021

W tym wydaniu Newslettera zapraszamy do zapoznania się z naszymi wybranymi projektami:
- Wymienniki testowane na 725 bar
- Realizacja zbiornika magazynowego o pojemności 63 m3 dla Kompleksu Polioli
- Zbiorniki typu Bulk Tank
- Przegląd aparatów do instalacji technologicznych gazu ziemnego
- System HVAC na ORP Arctowski
- Kolejny prom dla BC Ferries wyposażony
- Aparaty dla odwiertu Turkowo-2
- Certyfikat wymiennika tytanowego na 120 bar

.

Newsletter_lipiec_2021.jpg

Newsletter wiosenny - II kwartał 2021

W Newsletterze prezentujemy realizacje w zakresie produkcji zbiorników wielkogabarytowych do systemów chłodniczych, produkcją zbiorników kriogenicznych z izolacją próżniową, nowymi technologiami w zakresie spawania tytanu i produkcji wymienników z tytanu a także postępem w zakresie realizacji nowego projektu agregatów pracujących na ekologicznych czynnikach chłodniczych do zastosowań morskich.

Newsletter jesienny - IV kwartał 2020

W tym wydaniu Newslettera ciąg dalszy naszych „zmagań” nad realizacjami dla niełatwej branży oil & gas — aparaty  ciśnieniowe i wymienniki dla instalacji odbioru gazu, instalacji osuszania gazu z wody, separacji gazu, węglowodorów i wody. Ponadto specjalna technologia spawania urządzeń wysokociśnieniowych. Także wyroby dla przemysłu chemicznego i systemów utylizacji  odpadów, a na koniec tradycyjnie przegląd realizacji na statkach z całego świata.

 

 

 

Newsletter letni - II i III kwartał 2020

 

W tym wydaniu Newslettera znajdziecie wiele naszych realizacji dla branży oil & gas — aparaty  ciśnieniowe i wymienniki dla instalacji odbioru gazu, instalacji osuszania gazu z wody, separacji gazu, węglowodorów i wody. Ponadto wyroby dla innych gałęzi przemysłu, projekt badawczo-rozwojowy „INNOSHIP” i przegląd realizacji na statkach.

 

 

Newsletter wiosenny -  I kwartał 2020

  Newsletter wiosenny to kolejny periodyk prezentujący ciekawe projekty zrealizowane przez PBUCH w pierwszym kwartale 2020 roku.

 W tym wydaniu, między innymi:

  • Wymienniki ciepła dla petrochemii i przemysłu farbiarskiego
  • Zbiorniki kontenerowe z ADR
  • Komora hiperbaryczna
  • Wyroby ciśnieniowe z Chińskim Certyfikatem Morskim
  • Obliczenia metodą elementów skończonych

 Zapraszamy do lektury.

 

 

Newsletter - podsumowanie roku 2019

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kwartalnym Newsletterem przedstawiającym projekty zrealizowane w 2019 roku, nasze osiągnięcia, uznania zakładu produkcyjnego, nowe technologie zatwierdzone w tym okresie, postępy w pracach badawczych, relacje z przebiegu prac instalacyjnych, informacje o udziale w międzynarodowych imprezach targowych, ciekawostki związane z naszą działalnością i zamierzenia rozwojowe.

 

.

ZPWS_1.jpg

Zespół przygotowania wody słodkiej 

Zestaw hydroforowo-filtracyjny typu ZPWS jest zespołem zbiornika i pomp hydroforowych, podgrzewacza  elektrycznego, sterylizatora UV, pomp obiegowych, zbiornika ekspansyjnego wraz z układem filtrów połączonych za pośrednictwem rurociągów i aparatury kontrolno-pomiarowej i sterującej w jeden moduł na wspólnej ramie.

Materiały do wykonania składowych zespołu zostały dobrane w taki sposób aby zapewniać wymogi higieniczne jak i wytyczne jednostki pływającej i przepisy Towarzystwa Klasyfikacyjnego PRS. Zbiorniki zostały wykonane ze stali nierdzewnej 316L, korpusy pomp z brązu, wirniki z brązu aluminiowego i wały ze stali nierdzewnej, rurociągi z miedzi.

 

Aktualności

.

ncbr_logo_z_czerwonym_napisem_eng_q.jpg

Realizacja projektu badawczo-rozwojowego w ramach Programu "INNOship"

W lipcu tego roku rozpoczęliśmy prace nad opracowaniem i wykonaniem prototypu urządzenia chłodniczego wykorzystującego inny czynnik roboczy niż fluorowane gazy cieplarniane, w ramach Projektu: "Opracowanie innowacyjnego, ekologicznego urządzenia chłodniczego do zastosowań statkowych i okrętowych".

.

IMG_9637.JPG

Zbiorniki na materiały sypkie

Na jednostkę typu off-shore wyprodukowaliśmy dwa zestawy zbiorników do systemu do transportu materiałów sypkich:

Zbiorniki o pojemności 15m3 i 10m3 z dnem stożkowym

Zbiorniki sprężonego powietrza o pojemności 3,5m3 z dnem elipsoidalnym

Kolejny zestaw jest w przygotowaniu.

 

.

IMG_9644.JPG

Zbiorniki dyspersyjne

Zbiorniki służące do dostarczania wody dyspersyjnej do systemu flotacyjnego. Poziom wody w zbiorniku wynosi około 50% całkowitej wysokości zbiornika. Woda pod wysokim ciśnieniem rozpuszczona w powietrzu jest pobierana z dna zbiornika i trafia do układu flotacyjnego. 

Pojemność: 7m3

Ciśnienie projektowe: 7 bar

Ciśnienie próby: 13 bar

Temperatura projektowa: 20oC

Średnica: 1280mm

Długość: 5500mm

Odbiór: Dyrektywa ciśnieniowa PED

Materiał: AISI 316

.

Skraplacz_amoniakalny_naglowek.jpg

Skraplacz pionowy SRs

Skraplacz płaszczowo - rurowy pionowy stosowany do skraplania par amoniaku pod ciśnieniem, poprzez chłodzenie wodą przepływającą w rurach. Dna sitowe wystają poza płaszcz, wystające ich części służą - w dnie dolnym - do zamocowania skraplacz na zbiorniku, w górnym - do przymocowania pomostu do obsługi skraplacza. 

Powierzchnia wymiany 131m2

Ciśnienie w płaszczu 18 bar

Ciśnienie w rurkach – atmosferyczne

Ciśnienie próby 26,1 bar

Maksymalna temperatura w płaszczu: +150oC w rurkach: +100oC

Pojemność w rurkach:2230l

Pojemność w płaszczu: 2480l

Medium:

Rurki- woda

Płaszcz-amoniak

 

 

.

bredford_058.jpg

"Climate change is the bigest issue facing the maritime industry"  Kitack Lim , Przewodniczący IMO

Podstawowym zadaniem firmy PBUCH SA jako producenta urządzeń na rynek morski jest zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i wprowadzenia przyjaznych dla środowiska technologii i produktów w celu zapewnienia systemów chłodzenia i klimatyzacji zgodnie z wymaganiami IMO  i Międzynarodową konwencją o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL). 
Oferowane urządzenia chłodzące są zaprojektowane zgodnie z normami DNV dla statków z zapisem klasowym CLEAN DESIGN (maksymalne GWP-1890) i wprowadzamy produkty, które spełniają wymagania IMO wchodzące 1 stycznia 2020 roku.

 
 

.

20180712_105803.jpg

Separatory mgły

Zbiorniki separatora mgły przeznaczone do instalacji do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych

Separatory zostały wykonane ze stali 316L.

Parametry pracy separatorów:

Ciśnienie: 6 bar

Temperatura: -10/+200oC

Przepływ: 37,5 kg/h