Zbiorniki ciśnieniowe

 

.

Zbiorniki do czynników chłodniczych

Zbiorniki do czynników chłodniczych

Zbiorniki do gromadzenia i przechowywania ciekłych czynników chłodniczych  produkujemy w czterech typoszeregach:

 •  Zbiorniki poziome ZH o pojemnościach: 5-40 dm3
 •  Zbiorniki pionowe ZV o pojemnościach: 5-40 dm3
 •  Zbiorniki poziome ZHR o pojemnościach: 61-2090 dm3
 •  Zbiorniki pionowe ZVR o pojemnościach: 61-927 dm3

 

.

Zbiornik sprężonego powietrza

Zbiorniki sprężonego powietrza

Produkujemy zbiorniki sprężonego powietrza znajdujące zastosowanie w następujących instalacjach:

 • tłumienia pulsacji ciśnienia w rurociągach transportujących masę papierniczą
 • systemach rozruchowych silników okrętowych
 • systemach narzędzi pneumatycznych
 

.

Zbiornik na ciekły CO2

Zbiornik na ciekły CO2

Zbiorniki do magazynowania skroplonego dwutlenku węgla (temperatura projektowa: -40oC, ciśnienie projektowe: 24,5 bar) do systemów statkowych. Zbiornik na ciekły CO2 wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu zachowuje szczelność przez bardzo długi czas. 

Pojemności: od 6m3 do 60m3

Materiał: stal niskotemperaturowa

Izolacja: pianka poliuretanowa pokryta blachą aluminiową

Odbiór: DNV-GL, ABS, LRS, RINA, BV, NKK, CCS

 

.

Zbiornik na wodę

Zbiorniki na wodę

Zbiorniki na wodę produkowane w PBUCH SA są przeznaczone do działania w różnych instalacjach technologicznych:

 • zbiorniki na wodę lodową do systemów klimatyzacji;
 • zbiorniki na wodę kotłową do systemów grzewczych;
 • zbiorniki na wodę użytkową do zespołów hydroforowych;
 

.

Zespół hydroforowy

Zespoły hydroforowe

Zespoły hydroforowe zostały zaprojektowane do przygotowania i uzdatniania oraz przepompowania wody pitnej w systemach wody słodkiej na statku.

Zespoły składają się z następujących podzespołów postawionych na wspólnej ramie:

 • Zbiornik hydroforowy
 • Podgrzewacz pojemnościowy
 • Zestaw pompowy
 • Zespół filtracyjny składający się (do wyboru) z filtra węglowego, sterylizatora UV, chloratora
 • System sterowania i rozdzielnica elektryczna
 • Armatura zaworowa i orurowanie

.

Zbiornik na amoniak

Zbiornik na amoniak

Oferujemy szeroką gamę zbiorników i separatorów cieczy dla amoniaku, wydajności: od kilkuset do 60 000 l, w układzie poziomym.

Zbiornik na amoniak — poziomy separator cieczy — pozwala kontrolować zależność zasilania i zapotrzebowania pomiędzy skraplaczami i parownikiem, obwód pompy zasilający czynnikiem ciekłym i zabezpieczenie stabilnej pracy pompy. Ponadto oddziela ciekły środek od mokrej pary wychodzącej z parownika i stabilizuje ciśnienie parowania podczas zmian obciążenia cieplnego. Ma także zapobiec utrzymywaniu się nadmiernej ilości ciekłego amoniaku w skraplaczu, utrzymywać pewien poziom czynnika ciekłego w odbiorniku, aby zapobiec przedostawaniu się gazu do przewodu cieczy.

Amoniak z instalacji może być przechowywany w zbiorniku amoniaku, aby uniknąć strat amoniaku podczas postoju czy naprawy układu chłodniczego.
Materiał płaszcza: stal P355NL1 zgodnie z PN-EN 10028-3, lub P265GH zgodnie z PN-EN 10028-2
Ciśnienie obliczeniowe: 20 bar
Ciśnienie próbne: 30 bar
Minimalna / maksymalna temperatura: -40 / + 50 ° C
Medium: R717
Pojemność: zgodnie z wymaganiami klienta
Certyfikacja: UDT zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE, morskie towarzystwa klasyfikacyjne

 

.

Separator cieczy

Separator cieczy

Separator mieszaniny węglowodorowo-wodno-parowej- zbiornik ciśnieniowy stosowane do rozdzielania płynów wiertniczych wytwarzanych z odwiertów naftowych na składniki — parę, wodę i olej.
Wykonany zgodnie z "Offshore standard: DNV-OS-D101 - Marine and Machinery Systems and Equipment".
Wyposażony został we właz, przegrody separatora, króćce oraz laserowy i magnetostrykcyjny przetwornik poziomu.
Przetworniki magnetostrykcyjne służą do ciągłego pomiaru poziomu oraz transmisji informacji o nim za pomocą wyjścia analogowego i cyfrowego o dużo lepszej dokładności w stosunku do standardowego pomiaru poziomu za pomocą sygnalizatorów. Magnetostrykcyjny przetwornik poziomu może być montowany zarówno wewnątrz zbiornika, jak i na zewnątrz, jako urządzenie dołączone do magnetycznych wskaźników poziomu.
Separator cieczy projektowany był na działanie w temperaturach od -7oC do 170oC, a ze względu na lokalizację na górnym pokładzie Martin Linge FSO został zaizolowany i zabezpieczony płaszczem z blachy.

 

.

Zbiornik na materiały sypkie

Zbiorniki na materiały sypkie

W zależności od potrzeb wykonujemy zbiorniki ciśnieniowe na różne materiały sypkie 

 • cement 
 • baryt/ bentonit
 • proszki gaśnicze ,

Zbiorniki są stosowane do systemów Bulk Handling Systems na jednostkach typu PSV/OSV (Platform / Offshore Supply Vessel) do przechowywania i transportu w/w materiałów sypkich potrzebnych w procesie wydobycia ropy naftowej. 

 
 

.

Moduł zbiornikowy

Moduły zbiornikowe

Na podstawie wytycznych projektowych systemu przeładunku materiałów sypkich wykonujemy moduły zbiornikowe zabudowane na ramie we wspólny układ wyposażony w system sterowania. W ramach układu wchodzą:  

zbiorniki ciśnieniowe, cyklon, kolektor pyłu, orurowanie, zawory.

W procesie przeładunku cementu, barytu czy bentonitu około 6% materiału jest tracone ze względu na unoszenie z powietrzem. 

DCP to off-shorowe urządzenia służące do odpylania powietrza wykorzystywanego podczas transportu pneumatycznego ładunków sypkich, takich jak cement, baryt i bentonit, znajdujących zastosowanie w procesach wydobywczych.

Dane techniczne:

 - Długość: 2700 mm

- Szerokość: 1650 mm

- Wysokość: 4037 mm

- Waga: 5500 kg

- Ciśnienie pracy: 6 bar

- Urządzenie w pełni automatyczne  

 

.

Stacja przeładunkowa

Stacje przeładunkowe

Stacje przeładunkowe to specjalny system służący do transportu suchych i płynnych ładunków masowych potrzebnych na platformach wiertniczych, jak np.: cementu służącego do czopowania otworów wiertniczych i barytu do zrównoważenia ciśnienia w odwiertach. Ponadto system ten służy również do transportu odpadów powstałych na skutek prac wiertniczych.

 

Zbiorniki wielkogabarytowe

.

Zbiornik na ładunki sypkie o średnicy 6 metrów

Zbiornik na ładunki sypkie o średnicy 6 metrów

      Zamówiony przez firmę Randaberg Industries AS zbiornik, przeznaczony do magazynowania ładunków sypkich na jednostce z sektora offshore - na jednostkę budowaną w Stoczni CRIST w Gdyni.

Parametry zbiornika:

Pojemność:                 116 m3

Ciśnienie projektowe:  5,8 bar

Średnica:                 6000 mm

Wysokość:               5350 mm