Komora hiperbaryczna, dekompresyjna

 

.

Komora hiperbaryczna

Kontenerowy Zestaw Hiperbaryczny

     Ratowniczo - Leczniczy, Kontenerowy Zestaw Hiperbaryczny produkowany przez Przedsiębiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych S.A., składa się z dwuprzedziałowej komory ciśnieniowej zabudowanej wraz z całym osprzętem w odpowiednio przystosowanym, izolowanym kontenerze 20-sto stopowym. Zestaw przeznaczony jest do leczenia chorób i urazów będących następstwem oddziaływania podwyższonego ciśnienia hydrostatycznego oraz do prowadzenia treningów ciśnieniowych załóg okrętów podwodnych i nurków. Komora hiperbaryczna zaprojektowana jest na maksymalnie 14 osób, z czego 10 miejsc znajduje się w przedziale ratowniczo — leczniczym, pozostałe 4, w przedziale ratowniczo - transferowym.
Stanowiąc podstawowy element zabezpieczenia medycznego w systemach ratownictwa morskiego, zestaw ten może być wykorzystywany w zakresie:

  • działań ratowniczych podczas udzielania pomocy załogom okrętów podwodnych,
  • prac podwodnych w zakresie głębokości do 100 mH2O,
  • leczenia chorób nurkowych i zastosowania hiperbarycznej terapii tlenem,
  • wykonywania kwalifikowanych badań i zabiegów medycznych,
  • prowadzenia treningów ciśnieniowych
  • prowadzenia innych procedur ciśnieniowych związanych z przebywaniem człowieka w warunkach podwyższonego ciśnienia.
 

.

Komora hiperbaryczna

Podstawowe dane techniczne

wymiary kontenera (długość x szerokość x wysokość): 6050x2440x2590mm

zasilanie elektryczne: 380-440V/32A/50Hz(60Hz)

masa zestawu z kontenerem:  ~ 9800 [kg]

typ komory: dwuprzedziałowa

długość komory (całkowita): 4947 [mm]

średnica wewnętrzna komory: 1800 [mm]

objętość przedziału leczniczego: 7,0 [m3]

objętość przedziału transferowego: 4,0 [m3]

ciśnienie robocze: 1,0 [MPa]

ilość miejsc: 14 siedzących (lub 2 leżące i 6 siedzących)

średnica przyłącza komory transportowej: 830 [mm] kołnierz wg. AdivP-1 STANG 1079

rodzaj czynnika oddechowego: powietrze, tlen, mieszaniny oddechowe

zapas gazów oddechowych: 120 [Nm3] - powietrze; 80 [Nm3]- tlen.

liczba śluz transportowych – 2 (jedna śluza na każdy z dwóch przedziałów)

ilość iluminatorów - 11

 

.

Komora hiperbaryczna

Czynniki oddechowe

Zestaw przystosowany jest do stosowania następujących czynników oddechowych: powietrza, tlenu i mieszanin oddechowych, a także zapewnia utrzymanie wymaganych ciśnień parcjalnych składników czynnika oddechowego oraz stałą kontrolę ich zawartości w atmosferze komory.

Magazyny gazów znajdują się pomiędzy komorą, a podłogą kontenera, gdzie usytuowano 20 butli o pojemności wodnej 50 dm3 – każda.

Instalacja gazowa przeznaczona jest do magazynowania czynników oddechowych, przesyłania ich do komory, zrzutu z komory oraz wykonywania pomiarów ich ciśnienia i składu. Podstawowe elementy instalacji gazowej dobrano w oparciu o wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu przebywania ludzi w warunkach podwyższonego ciśnienia. Wszystkie elementy instalacji zostały przygotowane i zmontowane z uwzględnieniem rygorystycznych wymogów dotyczących czystości tlenowej.

 

.

Komora hiperbaryczna

Wyposażenie

Wnętrze komory hiperbarycznej wyposażone jest m.in. w 2 koje, mogące pomieścić 2 osoby leżące lub 8 siedzących oraz 6 siedzeń składanych, z czego 4 znajdują się w przedziale transferowym. W komorze zamontowano w sumie 14 szt. inhalatorów, a także 3 pochłaniacze dwutlenku węgla, 2 gaśnice hiperbaryczne i grzejniki.

 

Zasadnicze elementy obsługi komory rozmieszczone są w części przedniej na ścianach bocznych kontenera. Są to między innymi tablice dystrybucji gazów, tablice kontrolno-pomiarowe, panel łączności, rozdzielnica elektryczna oraz pulpit kontrolno-sterujący.

Na wyposażeniu kontenera znajduje się także system oświetlenia z oświetleniem awaryjnym, ogrzewanie elektryczne i gaśnice. Wnętrze komory oświetlane jest za pomocą lamp diodowych.

 

    Przedziały komory oddzielone są od siebie grodzią ciśnieniową, w której zamontowany jest właz przejściowy. Na obu końcach komory znajdują się włazy główne wyposażone w przyłącza wg stosowanej przez NATO normy STANAG 1079 FLANGE. Średnica wewnętrzna wszystkich włazów wynosi Ø750 mm, co umożliwia swobodne przechodzenie.

 

 

Poza tym komora wyposażona jest w dwie śluzy transportowe (po jednej dla każdego przedziału) i 11 szt. iluminatorów z czego 2 uzbrojone są w kamery monitoringu. W obu wnętrzach zainstalowane są również telefony nurkowe, manometry pomiaru ciśnienia oraz niezbędna armatura.

 

.

System inhalatorów komorowych BIBS

System inhalatorów komorowych BIBS 

Instalacja BIBS jako element systemu podtrzymania życia, przeznaczona jest do umożliwienia oddychania osobom znajdującym się w komorze w przypadkach, gdy nie można oddychać bezpośrednio z atmosfery komory. W urządzeniu można wykorzystywać jako gazy oddechowe tlen lub mieszaniny gazowe. Instalacja pozwala na usuwanie na zewnątrz komory wydychanych gazów. Zabezpiecza to przed zanieczyszczeniem atmosfery komory mieszaniną wydechową.

 

.

System pomiarowy

System pomiarowy

     Rozbudowany system pomiarowy przeznaczony jest do kontroli parametrów atmosfery przedziałów komory i realizuje pomiar ciśnienia, temperatury, wilgotności oraz zawartości tlenu i dwutlenku węgla. Ponadto pozwala na pomiary innych gazów i domieszek szkodliwych dodatkowymi przyrządami poprzez pobieranie próbek gazu bezpośrednio z przedziału komory. System pomiarowy jest systemem nadrzędnym w stosunku do innych instalacji i decyduje o bezpieczeństwie ludzi przebywających w komorze oraz o prawidłowej eksploatacji komory. Wszystkie parametry dotyczące wykonywanych procedur ciśnieniowych wyświetlane są w czasie rzeczywistym na monitorze, który pozwala obserwować sytuację w danym przedziale lub w obu przedziałach komory jednocześnie. Istnieje również możliwość zapisu tych danych.

 

.

Autonomiczność zestawu

Autonomiczność zestawu

Poza możliwością podłączenia zewnętrznych źródeł zasilania w energię elektryczną i gazy oddechowe, istnieje jeszcze możliwość pracy niezależnej, poprzez wykorzystanie znajdujących się na wyposażeniu magazynów gazów i baterii 12 szt. akumulatorów. Przy pełnym naładowaniu, umożliwiają one autonomiczną pracę zestawu bez zasilania zewnętrznego, przez co najmniej 24 godziny. Wyposażenie komory w przedział transferowy daje możliwość transferu personelu medycznego i technicznego, a dzięki temu, że każdy przedział posiada własne, niezależne pole obsługowe, możliwe jest jednoczesne przeprowadzanie dwóch różnych procedur hiperbarycznych lub dekompresji leczniczej. Zastosowanie standardowych przyłączy włazów po obu stronach komory, umożliwia przyłączanie komór transportowych.

.

Możliwości transportowe

Możliwości transportowe

Przedstawione zestawy hiperbaryczne charakteryzują się dużą mobilnością i autonomicznością działania, co znacznie zwiększa potencjał ich wykorzystania.

Dzięki kontenerowej obudowie i masie nie przekraczającej 10T, przystosowane są zarówno do standardowego transportu lądowego, jak również morskiego i powietrznego. Podczas transportu można przeprowadzać procedury hiperbaryczne.

     Prezentowany „Ratowniczo-leczniczy, kontenerowy zestaw hiperbaryczny”, jest nowoczesnym i zaawansowanym technologicznie urządzeniem, spełniającym wymagania specjalistycznych norm. Bogate wyposażenie i łatwość transportu sprawiają, że zestaw ten charakteryzuje się dużą uniwersalnością.