Urządzenia chłodnicze w wykonaniu morskim

Wymiennik, skraplacz płaszczowo rurowy i inne

 

.

Urządzenie chłodnicze

Agregaty wody lodowej typu WCH


Chillery (zespoły do chłodzenia wody) są kompaktowymi urządzeniami przystosowanymi do chłodzenia wodą słodką lub solanką. W zależności od potrzeb istnieje możliwość zastosowania specjalnych materiałów (np. wykonanie nisko magnetyczne), specjalnych zabezpieczeń (np. amortyzatory szokowe), niestandardowego zasilania, sterowania, odbiorów czy konstrukcji.
Chillery składają się z następujących podzespołów:

Sprężarka
W zależności od wydajności i potrzeb jest możliwość wykonania agregatów ze sprężarkami tłokowymi, śrubowymi (pół-hermetyczne albo otwarte) lub sprężarkami typu Scroll.


Skraplacz
Standardowo stosowany jest skraplacz płaszczowo-rurowy przystosowany do chłodzenia wodą słodką (miedziane rury nisko-żebrowane), solanką lub wodą morską (miedzioniklowe lub mosiężne rury nisko-żebrowane). Dzięki zastosowaniu rur dwustronnie żebrowanych skraplacz uzyskuje lepsze parametry przejmowania ciepła i dzięki temu mniejsze wymiary gabarytowe.


Parownik
 

Możliwe jest zastosowanie parowników płaszczowo-rurowych lub płytowych. W przypadku wymagań parownik może być wykonane ze stali nierdzewnej. Do sterowania przepływem wody przez parownik służą czujniki temperatury na wlocie i wylocie z parownika, czujnik przepływu i czujnik przeciwzamrożeniowy.


Obieg chłodniczy
W zakresie automatyki zaworowej wymiennik płaszczowo-rurowy jest wyposażony w zawory odcinające, podłączenie do napełniania, filtr odwadniacz, elektroniczne zawory rozprężne, manometry wysokiego i niskiego ciśnienia, przetworniki ciśnienia do kontroli parametrów parowania i skraplania, zawór elektromagnetyczny oraz zawory bezpieczeństwa.


Sterownik mikroprocesorowy

Sterownik posiada m. in. następujące funkcje:

 • Utrzymanie zadanej temperatury wody lodowej na wyjściu
 • Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe
 • Sterownie pracą sprężarek i posiada licznik czasu ich pracy
 • Regulacja stopnia wydajności
 • Kontrola parametrów na ssaniu i tłoczeniu sprężarki
 • Podłączenia do systemu zdalnego sterowania
 • Alarmowania o przekroczeniu parametrów zadanych
 
 

.

Chiller.jpg

Agregaty skraplające i sprężarkowe

Agregaty skraplające WCU, które są przeznaczone do pracy w instalacjach klimatyzacyjnych we współpracy z wymiennikami central klimatyzacyjnych oraz w układach chłodniczych chłodni i mroźni prowiantowych.

W skład agregatu w wykonaniu standardowym wchodzą:

sprężarka tłokowa lub śrubowa przystosowana do pracy na jednostce pływającej 

skraplacz płaszczowo-rurowy chłodzony wodą słodką lub morską

tablica z automatyką sterującą i zabezpieczającą pracę agregatu,

zawory bezpieczeństwa i zawory odcinające
a także ( w zależności od zastosowanej sprężarki):

odolejacz

kontrola poziomu oleju

czujnik temperatury tłoczenia

kontrola ciśnienia oleju

skokowa regulacja wydajności

płynna regulacja wydajności

specjalne zabezpieczenie silników sprężarek

zasilanie i sterowanie za pośrednictwem falownika

Agregaty skraplające typu AP w odróżnieniu od agregatów WCU posiadają skraplacz chłodzony powietrzem

Agregaty sprężarkowe CU, przeznaczone są do układów chłodniczych ze zdalnym skraplaczem.

Zbudowane są ze sprężarki, odolejacza, tablicy z automatyką sterującą i zabezpieczającą oraz zaworów odcinających.

Do sprężarek w wymienionych powyżej agregatach oferowane jest opcjonalnie wyposażenie dodatkowe:

 • odciążenie rozruchu,
 • regulacja wydajności
 • dodatkowe chłodzenie sprężarek,
 • absorbery szokowe

.

Skraplacz płaszczowo-rurowy

Skraplacz płaszczowo-rurowy typu SPR i SPRZ

Skraplacze płaszczowo-rurowe typu SPR i SPRZ przeznaczone są do skraplania par czynników chłodniczych w agregatach chłodniczych, przy czym skraplacze zbiornikowe typu SPRZ służą dodatkowo do magazynowania ciekłego czynnika.

Skraplacze składają się z płaszcza z przyspawanymi z obu końców dnami sitowymi, do których zamocowane są przez rozwalcowanie rurki tworzące powierzchnię wymiany ciepła.

Woda chłodząca przepływa w rurkach, natomiast czynnik chłodzący skrapla się w przestrzeni międzyrurowej na ich zewnętrznej powierzchni.

Zdejmowane pokrywy kształtują przepływ wody z obu stron skraplacza, wyposażone są w króćce dopływowe i odpływowe wody. Taka konstrukcja umożliwia mechaniczne czyszczenie rur.

Pokrywy wodne zabezpieczone są antykorozyjną warstwą poliamidu odznaczająca się dobrą szczelnością, trwałością i odpornością na ścieranie oraz małym współczynnikiem tarcia w stosunku do wody.

Dzięki pokryciu tworzywem pokryw wodnych uzyskuje się skuteczną ochronę przed korozją elektrolityczną, jaka może wystąpić przy styku różnych metali w środowisku wody morskiej.

W wersji zbiornikowej skraplaczy (typ SPRZ) górna część aparatu wypełniona jest rurkami żebrowanymi i spełnia rolę skraplacza, natomiast dolna część aparatu, bez rurek, spełnia rolę zbiornika ciekłego czynnika.

W dolnej części płaszcza znajdują się dwa wzierniki umożliwiające obserwację poziomu czynnika w skrajnych położeniach.


W skraplaczach mogą być zastosowane żebrowane rury miedziane, w przypadku chłodzenia skraplaczy wodą morską rury żebrowane miedzioniklowe lub mosiężne.

Konstrukcja  skraplaczy dostosowana jest do wymagań towarzystw klasyfikacyjnych: DNV / GL, LRS, BV, RMRS, RINA, ABS, PRS a także UDT lub TUV.

 

.

Parownik płaszczowo-rurowy

Parowniki płaszczowo-rurowe typu PSGR

Parowniki płaszczowo-rurowe z wrzeniem czynnika wewnątrz rur (typu suchego) przeznaczone są do schładzania wody, solanki technologicznej lub roztworów glikolu stosowanych w produkcji, w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Parowniki zasilane są czynnikiem chłodniczym za pomocą termostatycznego lub elektronicznego zaworu rozprężnego.

Budowa parownika

Parownik składa się z korpusu oraz dwóch pokryw płaskich: otwartej i zwrotnej. Do uszczelniania połączeń pokryw z korpusem zastosowano uszczelki płaskie o przekroju prostokątnym z klingerytu. Korpus zbudowany jest z płaszcza stalowego z przyspawanymi dnami sitowymi. Wypełniony jest o on rurkami stalowymi, gładkimi fi 12x1,5 z końcówkami zawalcowanymi w dnach sitowych. Wewnątrz korpusu znajduje się zespół przegród kierujący przepływ chłodziwa w przestrzeni między rurkami. Na korpusie w części górnej znajdują się króćce wlotu i wylotu chłodziwa (wlot chłodziwa króćcem przy pokrywie zwrotnej), w części dolnej znajduje się króciec spustu chłodziwa. 

Dolot i odlot czynnika odbywa się króćcami umieszczonymi w pokrywie otwartej. Dolot jest poprzez króciec dolny.

Parownik jest montowany do podłoża za pośrednictwem łap.

 

.

Zbiornik cieczy

Zbiorniki cieczy

Produkujemy różne zbiorniki do akumulowania cieczy stosowane w instalacjach chłodniczych.

W przypadku gdy pojemność skraplacza zbiornikowego jest niewystarczająca oraz do równomiernego rozprowadzania cieczy do zaworów rozprężnych stosowane są zbiorniki akumulacyjne do czynników chłodniczych.

W naszej ofercie znajdują się zbiorniki pionowe (ZV, ZVR) i poziome (ZH, ZHR).

Zbiorniki mogą być wykonane w wersji standardowej bez wyposażenia lub z zaworami odcinającymi, zaworem bezpieczeństwa i poziomowskazem.

Ponadto oferujemy również zbiorniki  na skroplone czynniki chłodnicze takie jak: amoniak,  dwutlenek węgla, propan itp. a także do akumulacji wody lodowej lub solanki w systemach pośrednich.

 

.

Klimatyzator typu MAC

Klimatyzatory typu MAC

Klimatyzatory kompaktowe typu MAC są przystosowane do pracy w sterówkach i innych pomieszczeniach na jednostkach pasażerskich, statkach handlowych, platformach.

Wydajność chłodnicza: 6-43kW

Zasilanie 3x400V / 50Hz lub 3x440V / 60Hz

Wyposażenie:

Sprężarka – hermetyczna sprężarka tłokowa wyposażona w grzałkę;

Skraplacz płaszczowo-rurowy z wkładem rurowym z rur Cu-Ni przewidziany do chłodzenia wodą morską lub z wkładem z rur Cu przewidziany do chłodzenia wodą słodką

Chłodnica powietrza wężownica miedziana z aluminiowymi lamelami przeznaczona do stosowania w warunkach statkowych

Filtr EU2

Wentylator odśrodkowy wentylator z silnikiem elektrycznym o stopniu ochrony IP55.

Sterowanie temperatura jest kontrolowana przez termostat. Jest możliwy wybór ręczny albo automatyczny trybu działania. Panel sterujący posiada IP55 i automatyczne przerywacze obwodu. Kompresor jest zaopatrzony w presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia, zawór elektromagnetyczny po stronie cieczowej, filtr osuszacz, wzierniki po stronie cieczowej i manometry.

Wyposażenie opcjonalne:

 • komora powietrza
 • tłumik na wlocie świeżego powietrza
 • połączenie dla kanału wentylacyjnego wylotu powietrza z klimatyzatora
 • elastyczne połączenie dla wlotu i wylotu świeżego powietrza
 • obudowa ze stali nierdzewnej
 • wężownica z lamelami miedzianymi
 • ogrzewanie elektryczne
 • automatyczne zawory wody morskiej
 • czynnik chłodniczy - do uzgodnienia
 • skraplacz chłodzony powietrzem

Agregaty chłodnicze w wykonaniu lądowym

.

Agregat chłodniczy

Agregaty chłodnicze do instalacji przemysłowych

Oferujemy następujące usługi z zakresu instalacji przemysłowych:

 • odzysk ciepła technologicznego z maszyn i urządzeń,
 • projektowania instalacji oraz urządzeń: chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 • dostawy i montaż wymienników ciepła i agregatów chłodniczych,
 • wykonywanie kompleksowych remontów agregatów chłodniczych i wymienników ciepła
 • serwisowanie instalacji chłodniczych,
 • okresowe przeglądy agregatów chłodniczych,