PROJEKTY dofinansowane

Zapytania zakupowe

Ogłoszenia zakupowe 2022r.

Wykonanie sterowania agregatem wody lodowej pracującym na czynniku R744

 Numer ogłoszenia: DPZ/223/2022 z dnia 11.02.2022

Termin składania ofert: 21.02.2022

Przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sterowania agregatem wody lodowej (chillerem) pracującym na czynniku chłodniczym R744 (CO2), zgodnie z załączonym schematem układu chillera.

Oferta musi zawierać:

1. Dostawę rozdzielnicy wraz z wyposażeniem:

- falownik do zasilania kompresora

- zabezpieczenia, zasilacz, styczniki, przekaźniki i inne niezbędne elementy do sterowania chillerem

- obudowę w postaci szafy malowanej proszkowo

 

2. Zamontowanie w rozdzielnicy sterowników do automatyki chłodniczej, z dostawy Zamawiającego, w zakresie:

- sterownik AK-PC 572 -1 szt

- sterownik przegrzania zaworu EKE 1C – 1 szt

- moduł sterowania zaworem EKE 1P – 2 szt

- moduł awaryjnego zasilania zaworów EKE 2U- 2 szt

- panel MMIGRS2 – 1 szt

 

 3. Wykonanie dokumentacji elektrycznej rozdzielnicy w ciągu 2 tygodni od otrzymania zlecenia

4. Wykonanie i dostawa rozdzielnicy w ciągu 8-10 tygodni od wykonania dokumentacji
5. Montaż rozdzielnicy na przygotowanym przez zamawiającego stelażu
6. Wykonanie okablowania (dostawa przewodów zasilających, sygnałowych/sterowniczych przez Zamawiającego)
7. Uruchomienie rozdzielnicy w siedzibie CLIMAREM
8. Dostarczenie dokumentacji zdawczej składającej się z:

- atestów / certyfikatów na podzespoły

- dokumentacji elektrycznej

- instrukcji obsługi

 

Do oferty prosimy dołączyć:

- wykaz elementów wchodzących w skład rozdzielnicy wraz z dostępnymi certyfikatami / atestami (mile widziane atesty morskie)

Linki do danych technicznych podzespołów z dostawy Zamawiającego:

                EKE 1C - Regulator przegrzania, EKE 1C | Elektroniczna regulacja przegrzania | Sterowniki elektroniczne | Climate Solutions dla chłodnictwa | Danfoss Poland Product Store

                EKE 2U - Moduł zasilania awaryjnego, EKE 2U | Elektroniczna regulacja przegrzania | Sterowniki elektroniczne | Climate Solutions dla chłodnictwa | Danfoss Poland Product Store

                EKE 1P - Napęd zaworu krokowego, EKE 1P | Akcesoria do sterowników elektronicznych | Sterowniki elektroniczne | Climate Solutions dla chłodnictwa | Danfoss Poland Product Store

                AK-PC 572 - Sterownik zespołu, AK-PC 572 | Sterowanie sprężarką i skraplaczem | Sterowniki elektroniczne | Climate Solutions dla chłodnictwa | Danfoss Poland Product Store

                MMIGRS2 - Panel sterowania, MMIGRS2 | Sterowniki programowalne | Sterowniki elektroniczne | Climate Solutions dla chłodnictwa | Danfoss Poland Product Store

Ogłoszenia zakupowe 2021r.

Blacha stalowa w gatunku P355NL1

 Numer ogłoszenia: DPZ/195/2021z dnia 07.10.2021

Termin składania ofert: 14.10.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Blachy stalowej w gatunku P355NL1 lub lepsza , wymiar min.: 2500 x 6000 mm - 1 arkusz

Grubość blachy: 24mm lub 25 mm

Materiał: Blacha P355NL1

Dostawa na warunkach: DAP Gdynia

Atest  materiałowy 3.1 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Daria Młyńska, e-mail: daria.mlynska@climarem.pl

Dennica elipsoidalna - 2 szt  (Ellipsoidal heads -2 pce)

 Numer ogłoszenia: DPZ/194/2021z dnia 30.09.2021

Termin składania ofert: 07.10.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

 Dennic elipsoidalnych wg DIN 28013 - 2 szt

Średnica: 1800mm

Grubość blachy wyjściowej: 24mm

Materiał: Blacha P355NL1

Ukosowanie - wg załączonego rysunku, gn=24mm

Zabezpieczenie powierzchni: primer

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Daria Młyńska, e-mail: daria.mlynska@climarem.pl

 

Bid number: DPZ/194/2021z dnia 30.09.2021

Offer dead line: 07.10.2021

Scope of delivery: 

Ellipsoidal heads acc.DIN 28013 - 2 pce

Diameter: 1800mm

Initial plate thickness: 24mm

Material: Plate type P355NL1

Edge - according to below drawing, gn=24mm

Surface treatment: primer

Contact person for the offer placement: Daria Młyńska, e-mail: daria.mlynska@climarem.pl

Zakrętarka elektryczna

Numer ogłoszenia: DPZ/142/2021z dnia 25.05.2021

Termin składania ofert: 31.05.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

 Zakrętarki elektrycznej sterowanej numerycznie o parametrach:

Maksymalny moment obrotowy: 8000Nm

Cyfrowy wyświetlacz wielofunkcyjny

Możliwość precyzyjnego ustawienia momentu obrotowego co 100Nm

Wyposażenie dodatkowe:

Nasadki na śruby M33

Ramię reakcyjne

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Daria Młyńska, e-mail: daria.mlynska@climarem.pl

Stół spawalniczy z narzędziami

Numer ogłoszenia: DPZ/141/2021z dnia 24.05.2021

Termin składania ofert: 31.05.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1.Stołu spawalniczego o wymiarze 2400 x 1200 mm - 1 szt i parametrach: 

Średnica otworów Ø 28 mm

Otwory w siatce ukośnej lub prostej 100x100 mm

Bok stołu o wysokości 200 mm

Siatka otworów na boku stołu 50 mm

Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm

2. Narzędzia:

Zacisk 10 szt
Pryzma 4 szt
Trzpień 18 szt
Trzpień magnetyczny 4 szt
Stoper 150mm-6 szt
Stoper 225mm-6 szt
Kątownik 125mm-4 szt
Kątownik 300mm-2 szt
Kątownik 500mm-2 szt
Zestaw akcesoriów - 1 kpl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Daria Młyńska, e-mail: daria.mlynska@climarem.pl

Licencja oprogramowania Visual Vessel Design na okres 01.06.2021-31.05.2022

Numer ogłoszenia: DPZ/140/2021z dnia 24.05.2021

Termin składania ofert: 31.05.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1. Licencja oprogramowania Visual Vessel Design na okres: 01.06.2021 - 31.05.2022

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Tomasz Laszkowski, e-mail: tomasz.laszkowski@climarem.pl

PROJEKTY UNIJNE

Działanie 2.3. Aktywność eksportowa
Oś Priorytetowa 2

Granty na rozwój działalność eksportowej

  W ramach działania 2.3. realizujemy dwa projekty grantowe pt.: " Zwiększenie eksportu na Rynek Niemiecki w zakresie innowacji przemysłowych oraz branży morskiej i off-shore" oraz "Zwiększenie eksportu na Rynek Norweski oraz zbudowanie trwałych relacji biznesowych na tym rynku". Głównym celem projektu jest rozpowszechnienie wyrobów marki CLIMAREM dedykowanych dla instalacji przemysłowych, off-shorowych i okrętowych poprzez: realizację misji gospodarczych i prezentację produktów w trakcie targów branży morskiej SMM w Hamburgu i Nor-Shipping w Oslo na zabudowanych stoiskach targowych, udział w spotkaniach w trakcie trwania targów.
Grant został udzielony przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., realizującą projekt grantowy o tytule „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Działania 2.3. Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu:  117980,46 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:  58990,23 PLN

 

PROGRAM B+R "INNOSHIP"

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA SEKTOROWE PROGRAMY B+R PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

TYTUŁ PROJEKTU: OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO, EKOLOGICZNEGO URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO DO ZASTOSOWAŃ STATKOWYCH I OKRĘTOWYCH

Cel projektu: Projekt ma na celu wykonanie urządzenia chłodniczego wykorzystującego inny czynnik roboczy niż fluorowane gazy cieplarniane, których stosowanie ograniczają akty prawne, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 517/2014 i "Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych".

Planowane efekty: Projekt ma na celu opracowanie gotowego do wdrożenia urządzenia mającego zastąpić stosowane obecnie agregaty, dzięki czemu wpisuje się wprost w realizację potrzeby rynkowej i wymogi Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki (MARPOL 73/78).

Wartość projektu: 3 189 875,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 821 413,38 PLN

REALIZACJA PROJEKTU DOFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

  Głównym celem projektu jest rozpowszechnienie wyrobów marki PBUCH dedykowanych na statki i okręty poprzez: prezentację produktów w trakcie targów branży morskiej SMM w Hamburgu i NEVA w Sankt Petersburgu na zabudowanych stoiskach targowych, udział w spotkaniach w trakcie trwania targów, wpis do katalogu targowego wraz z opisem działalności firmy.
PBUCH SA realizuje projekt pt. "Intensyfikacja działań marketingowych w zakresie promocji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i hiperbarycznych marki PBUCH" na który udzielony został grant w ramach zadania 3. Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”
Wartość projektu:  82 396,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:  39 998,00 PLN

 

PROJEKTY KRAJOWE

REALIZACJA PROJEKTU DOFINANSOWANEGO W RAMACH KONKURSU 12/2022

”Wpływ wysiłku bojowego i transportu lotniczego na bezpieczeństwo nurków bojowych w trakcie realizacji podwodnych działań bojowych / TULIPAN V”

Projekt realizowany i dofinansowany w ramach Konkursu nr 12/2022. 

Dofinansowanie:  10 387 906,00 zł

Całkowita wartość: 10 487 906,00 zł

Nazwa Beneficjenta:

Lider Konsorcjum: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Konsorcjant: CLIMAREM Sp. z o.o.

Okres realizacji: 19.01.2023r.-19.01.2026r