Wysoka jakość produktów

Poświadczona przez certyfikaty światowych Towarzystw Klasyfikacyjnych

 

Certifikaty Towarzystw Klasyfikacyjnych i potwierdzenia

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 3834-2:2007

Certyfikat PN EN ISO 1090

Zakres certyfikacji: Projektowanie, produkcja, montaż oraz remonty urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, zbiorników ciśnieniowych i komór hiperbarycznych

 

Zakres certyfikacji: Produkcja i remonty przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, zbiorników, wymienników ciepła i komór chłodniczych  

 

 

 Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji na wytwarzanie stalowych konstrukcji spawanych i elementów pomocniczych w klasie EXC 2 zgodnie z normą EN 1090-1:2009+A1:2011 (PN-EN 1090-1:2012).  

 

Certyfikat UDT - naprawy

Certyfikat UDT - wytwarzanie

Certyfikat TUV

 Certyfikat UDT na przeprowadzanie napraw urządzeń bezciśnieniowych

 Certyfikat UDT na wytwarzanie urządzeń bezciśnieniowych  

 Certyfikat TUV dla urządzeń ciśnieniowych  

 

Certyfikat DNV GL

 

  Uprawnienie  do produkcji spawanych aparatów ciśnieniowych zgodnie z przepisami Det Norske Veritas / Germanisher Lloyd.

   

 

Certyfikat LRS

 

  Zatwierdzenie do produkcji spawanych zbiorników ciśnieniowych klasy I zgodnie z przepisami Lloyd's Register. 

 

Certyfikat RMRS

 

Zatwierdzenie do wykonywania zgodnie z przepisami Russian Maritime  Register of Shipping:

- urządzeń chłodniczych

oddzielaczy, chłodnic, parowników, skraplaczy oraz

-zbiorników ciśnieniowych.

 

 

Certyfikat PRS

Certyfikat WDT

Uznanie badań NDT

 

Zatwierdzenie PRS  dla laboratorium

 Zatwierdzenie WDT do produkcji  zbiorników ciśnieniowych

  Uznanie zgodnie z przepisami Polskiego Rejestru Statków do produkcji i remontów zbiorników ciśnieniowych.

Potwierdzenie o nie uwalnianiu do środowiska substancji promieniotwórczych

 

 Informacja o wpływie działalności wykonywanej z promieniowaniem jonizującym na zdrowie ludzi i środowisko za rok 2021.