Wysoka jakość produktów

Poświadczona przez certyfikaty światowych Towarzystw Klasyfikacyjnych

 

Certificaty Towarzystw Klasyfikacyjnych

Certyfikat DNV GL

  Uprawnienie  do produkcji spawanych aparatów ciśnieniowych zgodnie z przepisami Det Norske Veritas / Germanisher Lloyd.

   

 

Certyfikat PRS

  Uznanie zgodnie z przepisami Polskiego Rejestru Statków do produkcji i remontów zbiorników ciśnieniowych.

 

Certyfikat RMRS

Zatwierdzenie do wykonywania zgodnie z przepisami Russian Maritime  Register of Shipping:

- urządzeń chłodniczych

oddzielaczy, chłodnic, parowników, skraplaczy oraz

-zbiorników ciśnieniowych.

 

 

 

Certyfikat BV

 Uznanie zakładu produkcyjnego PBUCH SA do produkcji zbiorników ciśnieniowych Klasy I oraz II zgodnie z przepisami Bureau Veritas

   

Certyfikat ABS

Certyfikat Towarzystwa Klasyfikacyjnego American Bureau of Shipping na zbiornik ciśnieniowy do CO2, klasa I .

   

Certyfikat LR

Zatwierdzenie do produkcji spawanych zbiorników ciśnieniowych klasy I zgodnie z przepisami Lloyd's Register. 

 
 
 

Uznanie badań NDT

   

Certyfikat WDT

   

Certyfikat RINA

 
 

Certyfikat EAC

System certyfikacji EAC, Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, RT UC 032/2013

«Bezpieczeństwo urządzeń działających pod nadmiernym ciśnieniem», który obejmuje swoim działaniem aparaty ciśnieniowe wprowadzone do obrotu na terytorium państw członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

 

Certyfikat ISO 9001:2015

Zakres certyfikacji: Projektowanie, produkcja, montaż oraz remonty urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, zbiorników ciśnieniowych i komór hiperbarycznych

 

Certyfikat ISO 3834-2:2007

Zakres certyfikacji: Produkcja i remonty przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, zbiorników, wymienników ciepła i komór chłodniczych  

 

Certyfikat PN EN ISO 1090

Certyfikat UDT na naprawy

Certyfikat TUV

 

 Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji na wytwarzanie stalowych konstrukcji spawanych i elementów pomocniczych w klasie EXC 2 zgodnie z normą EN 1090-1:2009+A1:2011 (PN-EN 1090-1:2012).

 

 

 Certyfikat UDT na przeprowadzanie napraw urządzeń

 Certyfikat TUV dla urządzeń ciśnieniowych