DOŚWIADCZENIE I ELASTYCZNOŚĆ

Wyspecjalizowana kadra projektowa i produkcyjna

PROFIL DZIAŁALNOŚCI CLIMAREM Sp. z o.o.

dawniej Przedsiębiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych S.A.

Informujemy

W dniu 03.07.2020 r. nastąpiło przekształcenie Przedsiębiorstwa Budowy Urządzeń Chłodniczych S.A. z siedzibą w Gdyni w CLIMAREM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym dniu  nastąpił wpis przekształcenia spółki do rejestru przedsiębiorców KRS, pod numerem: 0000848934.

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy, nie ma wpływu na kontynuację działalności przez ten sam podmiot. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych CLIMAREM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  jest prawnym następcą spółki przekształconej (sukcesja generalna).

.

Oznakowanie_PL_NCBR.jpg

PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH KONKURSU NR 12/2022

Realizujemy projekt pod nazwą: ”Wpływ wysiłku bojowego i transportu lotniczego na bezpieczeństwo nurków bojowych w trakcie realizacji podwodnych działań bojowych / TULIPAN V”

Dofinansowanie: 10 387 906,00 zł

Całkowita wartość: 10 487 906,00 zł

Nazwa Beneficjenta:

Lider Konsorcjum: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Konsorcjant: CLIMAREM Sp. z o.o.

Okres realizacji: 19.01.2023r.-19.01.2026r

 

.

Fotoram_io.jpg

Projekt INNOSHIP

Trwają prace nad projektem badawczym: „ Opracowanie innowacyjnego, ekologicznego urządzenia chłodniczego do zastosowań statkowych i okrętowych” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „INNOSHIP”.

Efektem pracy nad projektem będzie typoszereg agregatów chłodniczych i chillerów dostosowany do pracy w warunkach morskich, pracujący na czynnikach o współczynniku GWP (Global Warming Potential) poniżej 150 przy jednoczesnym czynniku ODP (Ozone Depletion Potential)  równym 0.

W ramach  projektu powstaje stanowisko do badań czynników chłodniczych, przeznaczone do:

 • Przeprowadzania badań nad różnymi koncepcjami agregatów chłodniczych, przetestowanie wariantów sterowania i przeanalizowanie układu pod kątem wydajności, parametrów temperaturowych jak również wygody i niezawodności pracy, 
 • Wykonywania prób funkcjonalnych urządzeń chłodniczych,
 • Wykonywania Fabrycznych Prób Zdawczych (FAT),
 • Przeprowadzania szkoleń personelu obsługującego instalacje chłodnicze, 
 • Przeprowadzenia prac optymalizacyjnych urządzeń w celu udoskonalenia ich obsługi i zwiększenia wydajności.

 Jednocześnie przygotowujemy stanowisko dostosowane do prac spawalniczych wymienników płaszczowo-rurowych z rurami i dnem sitowym z tytanu.

Cel projektu: Projekt ma na celu wykonanie urządzenia chłodniczego wykorzystującego inny czynnik roboczy niż fluorowane gazy cieplarniane, których stosowanie ograniczają akty prawne, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 517/2014 i "Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych".

Planowane efekty: Projekt ma na celu opracowanie gotowego do wdrożenia urządzenia mającego zastąpić stosowane obecnie agregaty, dzięki czemu wpisuje się wprost w realizację potrzeby rynkowej i wymogi Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki (MARPOL 73/78).

Wartość projektu: 3 189 875,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 821 413,38 PLN

Beneficjent: CLIMAREM Sp. z o.o. 

.

Anwil.jpg

Zakres działalności

Dostarczamy urządzenia i usługi dla następujących gałęzi przemysłu:

 • przemysł stoczniowy i okrętownictwo
 • przemysł off-shore
 • przemysł chemiczny
 • przemysł energetyczny
 • przemysł petrochemiczny
 • przemysł wydobywczy
 • systemy odzysku ciepła w instalacjach technologicznych

.

IMG_7601_Kopiowanie_.JPG

OFERTA PRODUKCYJNA

Produkujemy, remontujemy , montujemy i serwisujemy następujące urządzenia:

 • agregaty do chłodni i mroźni 
 • chillery
 • zbiorniki ciśnieniowe
 • wymienniki płaszczowo - rurowe
 • komory hiperbaryczne
 • aparaty procesowe

Oferujemy także usługi instalacyjne i remonty instalacji chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

.

WCH120_FPF1_1.bmp

Od koncepcji do projektu

Dokładamy wszelkich starań aby poszerzać naszą ofertę produkcyjną oraz dostosowywać oferowane produkty do indywidualnych, technologicznych i rynkowych  wymogów naszego klienta. Zapewniamy profesjonalną obsługę projektową i certyfikację wyrobów zgodnie z wymaganiami światowych towarzystw klasyfikacyjnych, a także specjalistycznych norm.

Mamy doświadczenie w wykonywaniu obliczeń i projektowaniu zgodnie z następującymi normami: EN 13445, TEMA, Dyrektywa ciśnieniowa: 2014/68/UE, AD 2000, przepisy DNV/GL,LRS, ABS, BV, PRS, RINA, PRS, RMRS, BS, CCS, NKK.

 

.

02_2011_03_22_Kopiowanie_.jpg

Projekt badawczy - autonomiczny moduł obserwacji podwodnej

Angażujemy się w projekty badawcze realizowane w kooperacji z Jednostkami Naukowymi i Towarzystwami Klasyfikacyjnymi. 

Na mocy Umowy o Konsorcjum Naukowo-Przemysłowym, podpisanej wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej oraz Politechniką Gdańską S.A., braliśmy udział w realizacji projektu rozwojowego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt.: „Moduł do wielowymiarowej fizycznie obserwacji i rozpoznania podwodnego”, który zdobył nagrodę Grand Prix na targach BALT-MILITARY-EXPO.

Do głównych zadań PBUCH należało wykonanie platformy bezzałogowej, składającej się z:

- „Autonomicznego modułu obserwacji podwodnej”,

- „Mobilnego modułu obserwacji podwodnej”,

- pływaka awaryjnego,

- platformy transportowej,

- kontenera magazynowego.

.

IMG.jpg

Certyfikacja Systemu Zarządzania

Posiadamy wdrożoną normę ISO 9001: 2015 w zakresie:

PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH, WENTYLACYJNYCH, ZBIONIKÓW CIŚNIENIOWCH I KOMÓR HIPERBARYCZNYCH

.

spawanie_orbitalne_Kopia.jpg

Spawanie

Kontrolę nad procesem spawania sprawuje Inżynier Spawalnik z międzynarodowym certyfikatem IWE.

Aktualnie posiadamy ponad 60 uznanych technologii spawania WPQR przez DNV GL, PRS, UDT oraz TUV, pozwalających na spawanie:

- Złączy BW oraz FW grup materiałowych 1.1; 1.2; 5.1; 5.2; 8.1; 10.1; 22.1, metodami: 111; 121;131; 135; 136; 141;

- Złączy różnoimiennych BW oraz FW, grup materiałowych 8.1/1.1 oraz 8.1/1.2, metodami: 135; 136; 141;

 - Rur do płyty sitowej, spawaniem orbitalnym TIG, grupy materiałowej 1.1; 8.1, metodami 141; 142                                

W celu ciągłego poprawiania jakości produkcji stawiamy na automatyzację, czego przykładem jest spawanie orbitalne metodą TIG - rurek do płyt sitowych wymienników oraz posiadanie 3 automatów spawalniczych do spawania łukiem krytym.

 

Jesteśmy certyfikowani zgodnie z normą PN EN ISO 3834-2 oraz PN EN ISO 1090.

.

abc_151.JPG

Materiały

Specjalizujemy się w produkcji wyrobów ze stali węglowej, nierdzewnej, niskotemperaturowej, stali Duplex i metali kolorowych takich jak brąz, miedź, miedzionikiel, brąz aluminiowy, bimetale, aluminium.

.

PBUCH_tankspomn.JPG

Możliwości produkcyjne  

W ramach produkcji urządzeń zapewniamy następujące procesy produkcyjne:

 • palenie i cięcie materiałów hutniczych ( gazowe i plazma)
 • śrutowanie
 • zwijanie, gięcie
 • spawanie manualne i automatyczne
 • wiercenie den sitowych
 • zabezpieczanie powierzchni (malowanie, poliamidowanie, żywicowanie, pasywacja, sekafenowanie i inne)

Wszystkie procesy podlegają Kontroli Jakości, w zakresie identyfikacji materiału, wymaganych atestów i certyfikatów, jakości wykonania i zgodności z dokumentacją i przepisami.

Wykonujemy badania nieniszczące: VT, PT, MT, UT, RT, HT, badania niszczące, próby wytrzymałościowe i szczelności, próby ciśnieniowe i próżniowe. Przeprowadzamy badania stanu powłok malarskich, innych zabezpieczeń antykorozyjnych i izolacji.

Wykonujemy urządzenia i zbiorniki o maksymalnych wymiarach:

długość: 25m

szerokość: 6m

wysokość: 10m

Maksymalne ciśnienie: 400 bar

.

clients.png

Polityka prywatności i Ogólne Warunki Umów

Dokumenty do pobrania: Polityka prywatności  i Ogólne Warunki Umów CLIMAREM Sp. z o.o.

 

.

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek