PROJEKTY UNIJNE

Zapytania zakupowe

Ogłoszenia zakupowe

Pompa obiegowa stanowiska badawczego

Numer ogłoszenia1229600

Termin składania ofert: 04.02.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1. Pompa obiegowa do stanowiska badawczego o następujących parametrach:
 Czynnik pompowany: Hycool 30; Wysokość podnoszenia P=1,5 bar; Zasilanie: 3x400V, 50Hz; Temperatura maksymalna czynnika pompowanego T=50 oC;
 Temperatura minimalna czynnika T=20 oC; Wydajność maksymalna pompy: V=8 m3/h;

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Krzysztof Szul, e-mail: krzysztof.szul@pbuch.com.pl

Szczegóły na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229600

Komponenty do układu chłodniczego Booster CO2

 Numer ogłoszenia1229608

Termin składania ofert: 04.02.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:Komponenty do układu chłodniczego: Booster CO2
Flash Tank: pojemność 70L
Separator oleju:całkowita masa czynnika na tłoczeniu sprężarki 190,4 [kg/h] ; ciśnienie projektowe 130 bar-10/+160 °C
Filtr osuszacz:

Filtr umieszczony na powrocie oleju z odolejacza do sprężarki (120 bar),
Filtr umieszczony na wspólnym rurociągu cieczowym za flash tankiem, przepływ czynnika 91 kg/h (90 bar)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Krzysztof Szul, e-mail: krzysztof.szul@pbuch.com.pl

Szczegóły na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229608

PROJEKTY UNIJNE

Działanie 2.3. Aktywność eksportowa
Oś Priorytetowa 2

Granty na rozwój działalność eksportowej

  W ramach działania 2.3. realizujemy dwa projekty grantowe pt.: " Zwiększenie eksportu na Rynek Niemiecki w zakresie innowacji przemysłowych oraz branży morskiej i off-shore" oraz "Zwiększenie eksportu na Rynek Norweski oraz zbudowanie trwałych relacji biznesowych na tym rynku". Głównym celem projektu jest rozpowszechnienie wyrobów marki CLIMAREM dedykowanych dla instalacji przemysłowych, off-shorowych i okrętowych poprzez: realizację misji gospodarczych i prezentację produktów w trakcie targów branży morskiej SMM w Hamburgu i Nor-Shipping w Oslo na zabudowanych stoiskach targowych, udział w spotkaniach w trakcie trwania targów.
Grant został udzielony przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., realizującą projekt grantowy o tytule „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Działania 2.3. Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu:  117980,46 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:  58990,23 PLN

 

PROGRAM B+R "INNOSHIP"

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA SEKTOROWE PROGRAMY B+R PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

TYTUŁ PROJEKTU: OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO, EKOLOGICZNEGO URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO DO ZASTOSOWAŃ STATKOWYCH I OKRĘTOWYCH

Cel projektu: Projekt ma na celu wykonanie urządzenia chłodniczego wykorzystującego inny czynnik roboczy niż fluorowane gazy cieplarniane, których stosowanie ograniczają akty prawne, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 517/2014 i "Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych".

Planowane efekty: Projekt ma na celu opracowanie gotowego do wdrożenia urządzenia mającego zastąpić stosowane obecnie agregaty, dzięki czemu wpisuje się wprost w realizację potrzeby rynkowej i wymogi Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki (MARPOL 73/78).

Wartość projektu: 3 189 875,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 821 413,38 PLN

REALIZACJA PROJEKTU DOFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

  Głównym celem projektu jest rozpowszechnienie wyrobów marki PBUCH dedykowanych na statki i okręty poprzez: prezentację produktów w trakcie targów branży morskiej SMM w Hamburgu i NEVA w Sankt Petersburgu na zabudowanych stoiskach targowych, udział w spotkaniach w trakcie trwania targów, wpis do katalogu targowego wraz z opisem działalności firmy.
PBUCH SA realizuje projekt pt. "Intensyfikacja działań marketingowych w zakresie promocji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i hiperbarycznych marki PBUCH" na który udzielony został grant w ramach zadania 3. Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”
Wartość projektu:  82 396,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:  39 998,00 PLN